depozyty ŁĘCZYCA

Bank Łęczyca

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ozorkowie koło Łęczycy działa od 1899 roku, za początek działalności przyjmuje się datę 20 grudnia 1899 roku, kiedy to Minister Skarbu zatwierdził Statut Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego w Ozorkowie wydrukowanego w dwóch językach: rosyjskim i polskim, w oparciu o Prawo o Instytucjach Drobnego Kredytu, wydane przez rząd carski w 1895 roku. Świadczymy wszystkie klasyczne usługi bankowe:

- udzielanie kredytów (kredyt konsumpcyjny - najłatwiejszy do uzyskania, ale jego wadą jest wysokie oprocentowanie i krótki okres spłaty, kredyt gotówkowy - pieniądze uzyskane od banku można wydać na co się chce, ale można go uzyskać jedynie na 3 lub 4 lata, kredyt celowy bank będzie chciał wiedzieć na co wydamy, pieniądze uzyskane od niego, . kredyt budowlany udzielany jest zwykle na dwa lata, jego istotą jest spłacanie w okresie jego trwania tylko odsetek, resztę kredytu spłaca się po zakończeniu budowy, poza tym bank kontroluje, czy inwestycja jest kontynuowana, kredyt lombardowy - jest udzielany pod zastaw przedmiotów wartościowych, np. wyroby ze złota, papiery wartościowe, kredyt hipoteczny - jest długoterminowy i zazwyczaj najniżej oprocentowany, zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność osoby biorącej,

- lokaty terminowe i rachunki a' vista,

- rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe,

- rachunki bieżące podmiotów gospodarczych,

- rozliczenia międzybankowe,

- utrzymywanie e-konta

- usługi SMS banking

- depozyty

- zakładanie kont (konto osobiste,  dla dziecka, z kartą wielowalutową i inne).
Naszymi Klientami są; Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, spółki, osoby fizyczne. BANK SPŁDZIELCZY TWOIM BANKIEM.

BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE

Pl. Jana Pawła II nr 6
95-035 OZORKÓW

24 718 10 11
24 718 22 40

bs-ozorkow.pl

Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: FINANSE
Podział branżowy: Banki
Miejscowość: OZORKÓW
Województwo: ŁÓDZKIE
Słowa kluczowe: rachunki ŁĘCZYCA, depozyty ŁĘCZYCA, kredyty ŁĘCZYCA, bank ŁĘCZYCA, bank spółdzielczy ŁĘCZYCA, konto ŁĘCZYCArachunki OZORKÓW, depozyty OZORKÓW, kredyty OZORKÓW, bank OZORKÓW, bank spółdzielczy OZORKÓW, konto OZORKÓW